Kundnära & leverantörsoberoende tjänsteföretag

XPEKT Energi och Klimatanalys i Borås ingår i Borås Elektrokyl-Energiteknik AB sedan 2012.

Flexibla inom vårt område och åtar oss både små & stora uppdrag

Vår verksamhet handlar om att tillhandahålla kompletta energieffektiva lösningar för förvaltnings- och driftorganisationer.

Vi är mycket flexibla inom vårt område och åtar oss både små och stora uppdrag.

Vi samordnar alla aktörer beroende på vilket uppdrag vi åtar oss

De uppdrag vi åtar oss kräver ofta många olika insatser. För att klara detta samordnar vi alla övriga aktörer som eventuellt ska medverka, såsom konsulter och övriga installatörer inom branschen.